ways_logo.png
Contact
ways_contact_info_icon.pngYangmei Plant

NO.1-1 Ln.28 Kaoching Rd. Yangmei ,326 Taoyuan County,Taiwan.

TEL: +886-3-4965-000

FAX: +886-3-4641-000

ways_contact_info_icon.png Taipei Plant

No.9, Ln.111, Juying St., Sulin Dist., New Taipei City 238, Taiwan

TEL: +886-2-2688-0688

FAX: +886-2-42688-2821